Izhodišča za Krajinsko politiko Slovenije

Urejanje slovenske krajine in izvrševanje krajinske politike.

O projektu

Izhodišča za Krajinsko politiko Slovenije

Projekt »Izhodišča za krajinsko politiko« je odziv na opozorila o tem, da sta skrb za varstvo in razvoj krajine v procesih urejanja prostora v Sloveniji nepovezana in premalo učinkovita. V prostoru smo priča postopni razgradnji kakovosti in zmanjševanju razvojne vrednosti slovenske krajine. V krajini in procesih upravljanja je možno zaznati znake in posledice neusklajenega delovanja različnih resorjev in drugih akterjev na različnih ravneh.

Projekt bo na osnovi ocene stanja oblikoval izhodišča za Krajinsko politiko, ki bo zagotavljala, da bodo varstvo, upravljanje in načrtovanje bolj celoviti in skladni. Pomembna sestavina projekta bo proces dela, ki predvideva, da bodo v pripravo ocene stanja in izhodišč za Krajinsko politiko vključeni nosilci javnih interesov na državni in lokalni ravni in tudi zainteresirana splošna javnost.

Več o projektu

Aktualne novice

Pridružite se nam