Novice

Anketa o poznavanju gradiva Regionalna razdelitev krajinskih tipov (Marušič in sodelavci, 1998)

V obdobju od 3. do 15. decembra 2021 so raziskovalci na projektu Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija opravili anketo o poznavanju obstoječih zvezkov Regionalne razdelitve krajinskih tipov (Marušič in sodelavci, 1998). Vabilo za izpolnjevanje ankete je bilo poslano na naslove Društva krajinskih arhitektov Slovenije DKAS in Društva urbanistov in prostorskih planerjev – DUPPS, na posamezne fakultete in raziskovalne inštitucije, ministrstva in zavode. Anketo je izpolnilo 127 naslovnikov. Tretjina anketiranih je bila krajinskih arhitektov, dobra četrtina (27 %) geografov, nekaj manj je bilo prostorskih načrtovalcev (13 %) in arhitektov (8 %) ter drugih strokovnjakov.  

Na vprašanje o poznavanju gradiva Regionalna razdelitev krajinskih tipov (Marušič in sodelavci, 1998) jih od 127 anketirancev 38 % gradiva ne pozna, 39 % pa gradivo pozna v celoti. 18 % pozna tematske zvezke, ne pa tudi metodološkega, ostali gradivo poznajo bežno, so pozabili ali poznajo le posamičen zvezek. Glede na to, da smo pri diseminaciji ciljali izrazito na strokovnjake, ki se ukvarjajo s prostorom, in da je bilo v vabilu navedeno čemu je anketa namenjena, je tako velik delež nepoznavalcev presenetljiv. Ugotavljamo, da glede na to, da gre za temeljno strokovno podlago na področju krajine, je njena diseminacija pomanjkljiva, zato bo pri prenovi treba posebno pozornost posvetiti dostopnosti gradiva in seznanjanju strokovne javnosti.