Novice

CRP V5-2135 Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija – druga delavnica strokovnega panela in prvi testni terenski ogled

23. junija 2022 smo na Oddelku za krajinsko arhitekturo v okviru naloge CRP V5-2135 Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija izvedli drugo delavnico strokovnega panela, na kateri je sodelovalo 24 udeležencev. Namen delavnice je bila predstavitev in preveritev osnutka metode za popis in vrednotenje krajinskih enot. Delo na projektu in razvoj metode, ki je sestavljena iz kabinetnega in terenskega dela, je predstavila vodja projekta, prof. dr. Mojca Golobič. Sledilo je testiranje metode na petih izbranih enotah. Že po uvodni predstavitvi, pa tudi po predstavitvah posameznih ugotovitev delavnice se je razvila tudi živahna diskusija s predlogi za dopolnitev metode.

7. julija 2022 je sledil še prvi testni terenski ogled krajinske enote Kranjsko-Sorško polje. Terenski ogled je namenjen preveritvi ugotovitev kabinetnega dela na sami lokaciji ter beleženju tistih lastnosti krajine, ki jih lahko opazimo oziroma doživimo samo na terenskem ogledu. Tudi na terenu se je razvila živahna diskusija z novmi predlogi za dopolnitev metode.

Člani projektne skupine bomo v prihodnjih tednih metodo preverili še z dodatnimi terenskimi ogledi in nato zasnovali končni obrazec za popis in vrednotenje krajinskih enot. 

Več o projektu na: https://www.bf.uni-lj.si/sl/raziskave/raziskovalni-projekti/2021100511092809

20220707_104948
20220707_101432
20220707_101946 - Copy