Novice

Izvedeno prvo srečanje medresorske fokusne skupine

16. novembra je projektna skupina izvedla prvo medresorsko posvetovanje o upravljanju krajine. Sprva so bila predstavljena izhodišča projekta, zgledni primeri sistemov urejanja krajine in krajinskih politik tujih držav ter ocena stanja slovenske krajine. Predstavniki vladnih resorjev (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo) so prispevali svoje poglede na težave, s katerimi se soočajo pri udejanjanju svojih interesov v krajini. Vsi so podprli prizadevanja projektne skupine za pripravo izhodišč za Krajinsko politiko Slovenije ter pozvali h krepitvi medresorskega dialoga. Prvi korak k slednjemu bo formalno oblikovanje medresorske skupine, ki bo projektni skupini zagotovila vpogled v resorne posebnosti upravljanja krajine in bo v procesu priprave Krajinske politike Slovenije prispevala k oblikovanju celovitih in vsestransko sprejemljivih rešitev.