Novice

Kaj bo z rezultati projekta DKAS?

Projekt Varstvo in razvoj slovenske krajine je uradno zaključen, DKAS in partnerji projekta pa že načrtujejo nadaljnje aktivnosti, ki vključujejo tako seznanjanje javnosti z rezultati in ugotovitvami projekta kot oblikovanje zavezništev za sprejem Koncepta krajinske politike in izvajanje nalog, ki izvirajo iz akcijskega načrta.

Rezultati projekta imajo široko uporabno vrednost, med drugim:

DKAS in partnerjem omogočajo izvajanje nadaljevanih aktivnosti za uveljavitev Slovenske krajinske politike;

Odgovornim na ravni države bodo v pomoč pri načrtovanju in izvajanju posameznih ukrepov varstva, načrtovanja in upravljanja krajine v času do uveljavitve krajinske politike,

Rezultati projekta bodo podprli odgovorne na ravni države pri vodenju aktivnosti za uveljavitev in izvajanje krajinske politike,

Rezultati projekta bodo v pomoč pri razvoju orodij prostorskega in krajinskega načrtovanja ter pri pripravi priporočil in podzakonskih aktov po ZUreP-2,

Rezultati projekta bodo služili akterjem za promocijo Krajinske politike in za oblikovanje strateških zavezništev za sprejem dokumenta,

Rezultati projekta so uporabni za promociji Slovenije v evropskem prostoru; Krajinska politika je vsestransko aktualna tema, ki ima močnega zaveznika v Svetu Evrope in Evropski konvenciji o krajini,

DKAS bo na podlagi rezultatov projekta, samostojno in v sodelovanju z Oddelkom za krajinsko arhitekturo UL BF in partnerji, oblikovalo program dela in nadaljevalo z izvajanjem posameznih nalog iz akcijskega načrta,

Rezultati projekta bodo služili stroki pri uveljavljanju vloge krajine v  prenovljeni Strategiji prostorskega razvoja Slovenije tako, da bo krajina, poleg poselitve in infrastrukture še vedno obravnavana kot eden od treh medsebojno povezanih in prepletenih prostorskih sistemov

Spletna stran projekta bo tudi po koncu projekta še naprej služila: 1. zbiranju informacij o načrtovanju, varstvu in upravljanju krajine ter 2. spremljanju procesa priprave, sprejema in izvajanja Krajinske politike.

 

Avtor fotografije Maribora: Luka Vidic