Novice

Predstavitev projekta na Oddelku za krajinsko arhitekturo UL BF

Na prošnjo projektne skupine je bil v četrtek 10. januarja 2019 projekt Izhodišča za oblikovanje krajinske politike predstavljen na Oddelku za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Namen srečanja je bil nadaljevati skupna prizadevanja Oddelka in DKAS za uveljavitev krajinske politike v praksi ter vzpostaviti pogoje za kar najbolj tvorno vključevanje akademskega kolegija, procesa študija in študentov krajinske v proces priprave izhodišč za oblikovanje Krajinske politike, ki ga podpira aktualni projekt.

Projekt je bil zbranim predstavljen kot skupni delovni okvir, podano je bilo vabilo k aktivnemu sodelovanju, spremljanju  in soustvarjanju vsebin na novi internetni strani ter podajanju mnenj, pobud in predlogov. Udeleženci so se strinjali, da je aktualni projekt priložnost za utrditev in izčiščenje strokovnih stališč kot tudi za dodatno osvetlitev in predstavitev strokovnega dela in dodatno raziskovanje možnosti ter proučevanje razmer na področju varstva,  razvoja in upravljanja krajine.  Zbrani so bili seznanjeni tudi z načrtom DKAS, da bosta krajina in krajinska politika tudi v središču pozornosti v programih, ki bodo zaznamovali Mesec krajinske arhitekture leta 2019.