Novice

Terenski popis krajinskih enot ter njihova značajska opredelitev v okviru Prenove Regionalne razdelitve krajinskih tipov

Letošnje poletje je bilo za projektno skupino ciljnega raziskovalnega projekta Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija zaznamovano z obsežnim terenskim delom. Konec maja smo pričeli s popisovanjem krajinskih enot (na najnižji ravni), kar vključuje identifikacijo krajinskih vzorcev in značilnih krajinskih prvin, opredelitev značaja enot in prepoznavanjem procesov, ki jih spreminjajo.
Hkrati preverjamo, ali so posamezne enote prepoznavne zaradi značilne podobe, simbolne vrednosti in zgodovinskega pomena, ter, ali se znotraj njih pojavljajo območja, ki so izjemna zaradi svoje edinstvenosti, slikovitosti in dovršene zgradbe krajineizjemne krajine.Oblikujemo tudi usmerite za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine v enoti. V pomoč pri popisu nam je tudi spletni obrazec, ki smo ga razvili in oblikovali v okviru naloge, kamor sproti beležimo ugotovitve s terena.  

Na terenskih ogledih se je večkrat potrdilo, da meje med posameznimi krajinskimi enotami pogosto ne sledijo smiselnim mejam v prostoru; zato je treba preverjati, ali je to posledica merila zajema ali pa gre za vsebinsko dilemo. Tudi za izjemne krajine ne moremo vedno potrditi, da še izpolnjujejo merila izjemnosti. O teh vprašanjih se usklajujemo na internih sestankih projektne skupine. Trenutno zaključujemo pripravo popisa kraških krajin notranje Slovenije in posameznih primerov iz ostalih krajinskih regij. Poleg prenove regionalizacije bo vsebovala tudi seznam in vrednotenje izjemnih krajin, medtem ko bo prepoznavnost krajin ovrednotena po posameznih krajinskih podenotah. 

V naslednjem koraku bomo k dopolnitvam povabili člane razširjenega strokovnega panela. Začeli pa bomo tudi s popisovanjem in zajemom krajinskih prvin v izjemnih krajinah.  

Kočevsko polje. Foto: Jelka Hudoklin
Kočevsko polje. Foto: Jelka Hudoklin
Spletni obrazec za popis krajinskih enot
Spletni obrazec za popis krajinskih enot