Novice

Živi muzej Krasa - razstava s spremljajočimi dogodki

V Pokrajinskem muzeju Koper bo v četrtek 17. januarja 2019 ob 18.00 otvoritev razstave Živi muzej Krasa.

Potujoča razstava je nastala v okviru projekta Living Landscape in je zasnovana z namenom predstavitve Krasa, njegove zgodovine, krajine, kulturnega izročila in potencialov, razdeljena je na več vsebinskih sklopov kot so zgodovinski zemljevidi Krasa, odprti prostori kraške krajine, suhozidna gradnja ter mitsko-folklorna parka v Rodiku in Gropadi in prikazuje, kako je človekovo delo skozi čas spreminjalo podobo kulturne krajine Krasa. Območje Krasa je predstavljeno tako z vidika materialne dediščine kot tudi nesnovne in mitične.

Živa krajina Krasa: raziskovalni in izobraževalni projekt na področju poznavanja in valorizacije čezmejne dediščine in okolja

Razstava 17. 1. – 28. 2. 2019, Pokrajinski muzej Koper, Muzejska galerija, Kidričeva 23, Koper, Slovenija

Spremljevalni program

31. 1. 2019 ob 18.00: OHRANJANJE ZNANJ KRAŠKE SUHOZIDNE GRADNJE. PRIMER DOBRE PRAKSE?
Eda Belingar, konservatorska svetnica, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica Darja Kranjc, višja naravovarstvena svetovalka, Park Škocjanske jame, Slovenija

7. 2. 2019 ob 18.00: SNOVNA IN NESNOVNA KRAJINA KRASA
Prof. dr. Aleksander Panjek in doc. dr. Katja Virloget Hrobat, Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije

8. in 27. 2. 2019 ob 10.00: Otroška delavnica: SUHI ZIDOVI – DEDIŠČINA IN RAZISKOVANJE Z OBČUTENJEM
Karin Lavin, ambasadorka kulturno – umetnostne vzgoje 2018

14. 2. 2019 ob 18.00: Pogovorni večer: ŽIVA KRAJINA KRASA: PONOVNO ODKRITJE KULTURNE DEDIŠČINE KRASA
Monika Milič, arhitektka in honorarna inšpektorica za italijanski Kras pri Ministrstvu za kulturo v Italiji
Luca Caburlotto, direktor Centra muzejev Furlanije Julijske Krajine v Italiji
Prof. dr. Aleksander Panjek, Univerza na Primorskem – Fakulteta za humanistične študije
Romana Kačič, krajinska arhitektka, KačičLidén LandscapeArchitects

20. 2. ob 18.00: KULTURNA KRAJINA OBMORSKEGA PASU SEVERNEGA JADRANA
Romana Kačič, krajinska arhitektka, KačičLidén LandscapeArchitects