O projektu

Partnerji

dkas-logo-1

DKAS – Društvo krajinskih arhitektov Slovenije

Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS) je strokovno združenje krajinskih arhitektov in drugih strokovnjakov, ki se ukvarjamo z urejanjem prostora v najširšem pomenu besede in varstvom okolja. To vključuje tako prostorsko planiranje kot urbanistično in krajinsko načrtovanje oziroma oblikovanje. Temeljna načela, ki jih pri svojem delu spoštujemo, so celovitost v pristopu do problema, interdisciplinarnost, upoštevanje tako okoljskih kot socialnih in ekonomskih vidikov razvoja in varstva, transparentnost in iskanje prostorskih rešitev v sodelovanju z različnimi javnostmi.

www.dkas.si

cipra-1

CIPRA – raznolika in pestra organizacija

Mednarodna komisija za varstvo Alp (CIPRA) je nevladna krovna organizacija z nacionalnimi odbori v vseh alpskih državah, ki zastopa več kot sto društev in organizacij iz sedmih alpskih držav. Zavzema se za trajnostni razvoj na območju Alp, ohranjanje naravne in kulturne dediščine ter za regionalno raznovrstnosti in reševanje skupnih problemov v alpskem prostoru.

www.cipra.org/sl

ipop-1

IPoP – Inštitut za politike prostora

IPoP je nevladna, svetovalna in raziskovalna organizacija na področju trajnostnega urejanja prostora. Osredotočamo se na participativne procese, urbano prenovo, trajnostno mobilnost in nove prostorske prakse. Povezujemo nevladne organizacije in lokalne pobude ter jim nudimo strokovno podporo in informacije, izvajamo raziskave, izdelujemo študije, svetujemo pri razvoju projektov in vzpostavitvi partnerstev, vodimo participativne procese, izobražujemo za sodelovanje v urejanju prostora, sodelujemo pri oblikovanju politik in si prizadevamo za boljšo zakonodajo z vplivom na prostor.

www.ipop.si