Novice

Vabilo k nominacijam za mednarodno nagrado Melina Mercouri za varstvo in upravljanje kulturne krajine

UNESCO poziva k prijavi nominacij za mednarodno nagrado Melina Mercouri na področju varstva in upravljanja kulturne krajine. Prijave so odprte do 30. aprila 2019, namenjene pa so posameznikom, institucijam, nevladnim organizacijam in drugim upravljavcem krajinskih območij, ki so pomembno prispevali k varstvu in upravljalnju kulturnih krajin ali izboljšanju njihovega stanja.

Nagrada je nastala leta 1995 pod okriljem partnerstva UNESCO svetovne dediščine in grške vlade, podeljuje pa se za izjemno delovanje na področju varstva in upravljanja svetovnih kulturnih krajin. Poimenovana je po Melini Mercouri, bivši grški kulturni ministrici in močni zagovornici integrirane varstvene politike. Melina Mercouri je s svojim delom pomembno prispevala k udejanjanju ideje trajnostnega razvoja in doseganju ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, ki so bili sprejeti septembra 2015. Poslanstvo Agende 2030 predstavlja prizadevanje za odpravo vseh oblik revščine in neenakosti ter boj proti podnebnim spremembam. Kulturne krajine so močno vpete v družbeni razvoj in sooblikujejo pogoje za življenje skupnosti po svetu – od pogojev za pridelovanje hrane in pridobivanje surovin, stanje vodnih virov, klimatskih razmer in biodiverzitete. Delovanje pod okriljem nagrade Meline Mercouri pomembno podpira izpolnjevanje ciljev Agende 2030.

Nagrada v vrednosti 30 000$ bo podeljena jeseni 2019 v sklopu 40. UNESCO generalne konference.

Več informacij o razpisu na spletni strani UNESCO