Strokovna gradiva

Strokovna gradiva

Vsebina v pripravi.

Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji je do danes najpopolnejši sistematični popis slovenskih krajin. Raziskava je bila izvedena konec 90ih let po naročilu Ministrva za okolje in prostor. V šestih zvezkih so predstavljeni metodološki postopki dela, ter opisi slovenskih krajin, razdeljenih na pet osnovnih krajinskih regij.
Avtorji: Marušič, J. in sodelavci
Založnik: Ministrstvo za okolje in prostor, 1998

V publikaciji je predstavljeno izvajanje Evropske konvencije o krajini, stanje krajine v Sloveniji ter varstvo, načrtovanje in upravljanje krajine v Sloveniji.

Urednik: Hladnik, J.
Avtor: Bratina Jurkovič, N.
Založnik: Ministrstvo za okolje in prostor, 2008

Naloga je oblikovana kot strokovna osnova, kot razlaga sistema krajine in problemov, kot jih danes zaznavamo v krajinskem
prostoru Slovenije. Je povzetek strokovnih premislekov, ki zadevajo krajino kot celoto, krajino kot sintezo posameznih interesov, dejavnosti in posameznih razvojnih in varovalnih vidikov. Ti premisleki so vodili pripravljavce prostorskega plana, da so krajino opredelili kot eno od treh glavnih poglavij prostorskega plana.
Avtor: Marušič, J. in sodelavci
Naročnika: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za znanost in tehnologijo, 2002