Novice

Skupno poročilo o izvedbi tematskih delavnic

Pripravljeno je Skupno poročilo tematskih delavnic, ki so bile izvedene v prvi polovici leta v okviru projekta “Varstvo in razvoj slovenske krajine: Izhodišča za oblikovanje krajinske politike”. Štiri tematske delavnice so delovni skupini projekta omogočile širok vpogled v prakso urejanja krajine in so pomembno razširila izhodišča za pripravo Predloga koncepta krajinske politike.

Delavnice so bile na osnovi predloga medresorske fokusne skupine zasnovane interdisciplinarno, kot razgovori o pogojih varstva, načrtovanja in upravljanja s predstavniki strokovnih služb in organizacij, ki v okviru štirih ključnih resorjev: okolje in prostor, kmetijstvo, gozdarstvo in prehrana, kultura in turizem ključno vplivajo na varstvo, razvoj ali upravljanje krajine.

Iz Skupnega poročila je možno izvedeti več o strukturi udeležencev ter predvsem o tem, kako so različne krajine navdihnile razgovore in na katere probleme so pokazale razprave ter tudi kakšne ukrepe je možno na podlagi slišanega predlagati za izboljšanje dela v praksi varstva, načrtovanja in upravljanja.

Poročilo je dostopno na internetni strani projekta v poglavju Rezultati in poročila, pod zavihkom Skupno poročilo o izvedbi tematskih delavnic.

Iz poročila je možno ugotoviti, da so udeleženci delavnic so pomembno prispevali k razumevanju stanja in oblikovanju izhodišč za krajinsko politike za kar se jim projektna skupina tudi najlepše zahvaljuje.

besgraf_1