Novice

Krajino je treba celostno varovati, razvijati in upravljati v skladu s pravicami prebivalcev

Upravljanje krajine je zaradi prekrivanja velikega števila organiziranih in posameznih interesov velik izziv. Koncepti upravljanja se razvijajo v prizadevanju za obvladovanjem velike kompleksnosti področja in udeležencev.

Svetovna zveza za varstvo narave – IUCN z novo publikacijo “krajina za vse”  izpostavlja pomen lokalnega prebivalstva za varstvo in razvoj krajine in poudarja, da so pravice prebivalcev do krajine v tradicionalnem konceptu upravljanja pogosto zapostavljene, prebivalci pa odrinjeni iz procesov odločanja o rabi in razvoju krajine, zaradi česar so na koncu tudi prikrajšani za koristi upravljanja ali celo, ne da bi se tega zares zavedali, postopoma izrinjeni iz rabe krajine, čeprav je ta njihov ključni razvojni vir.

Opozorilo morda na prvi pogled ni zelo merodajno za slovenske razmere, pa vendar. V slovenski krajini prebivalci gotovo niso povsem izrinjeni iz upravljanja, so pa omejeno ambiciozno vpeti v upravljanje, ki je po ugotovitvah projekta “Izhodišča za pripravo krajinske politike” razdeljeno med številna različna področja in strokovno upravne organizacije, ki v praksi niso optimalno usklajeni kar pomeni, da njihovi ukrepi omejeno učinkovito dosegajo prebivalce kot končne akterje v krajini. Več o ugotovitvah projekta…