Rezultati in poročila

Tematske delavnice

V okviru projekta so se izvedle 4 tematske delavnice, na katerih je potekal dialog s pristojnimi akterji na področju urejanja krajine. V razpravi o problemih in možnih rešitvah urejanja krajine so sodelovali predstavniki resorjev, organizacij in združenj, ki na različne načine vplivajo na varstvo, razvoj ali upravljanje krajine. Na vsaki delavnici je razprava potekala na podlagi izzivov urejanja referenčnega primera lokalne krajine. Vsi udeleženci delavnice so skozi soočenje različnih pogledov pomembno prispevali k oblikovanju izhodišč krajinske politike.

Skupno poročilo o izvedbi tematskih delavnic


Prva tematska delavnica – Ig pri Ljubljani, 22. februar 2019


Druga tematska delavnica – Zgornje Jezersko, 08. marec 2019

Tretja tematska delavnica – Ljutomer, 25. marec 2019

Četrta tematska delavnica – Ljubljana, 12. april 2019