O projektu

Sofinancerji projekta

ministerstvo-1

Ministrstvo za okolje in prostor

Izvedbo projekta »Varstvo in razvoj slovenske krajine: izhodišča za oblikovanje krajinske politike« sofinancira Ministrstvo za okolje in prostor v obsegu 90% upravičenih stroškov projekta, ocenjenih na 39.999,07 EUR. Projekt je bil za sofinanciranje izbran s sklepom številka 430-57/2018/125 na javnem razpisu za sofinanciranje projektov nevladnih organizacij, ki delujejo na področju ohranjanja narave, okolja in prostora za leti 2018 in 2019.

www.mop.gov.si