Novice

Biotehniška fakulteta podpira Koncept Krajinske politike

DKAS je te dni prejelo pismo dekana Biotehniške fakultete profesor dr. Emila Erjavca in prodekanje za krajinsko arhitekturo profesor dr. Mojce Golobič (glej prilogo) s katerim sta izrazila priznanje projektu Varstvo in razvoj slovenske krajine in podprla Koncept krajinske politike Slovenije, ki ga je društvo v preteklem letu pripravilo v sodelovanju z IPoP – Inštitut za politike prostora in CIPRA Slovenija Društvo za varstvo Alp s podporo Ministrstva za okolje in prostor.

Posebej sta izpostavila možnosti, ki jih Krajinska politika ponuja za povezovanje sektorskih ukrepov v celovit sistem varstva, načrtovanja in upravljanja krajine ter  priložnosti, ki jih krajinska politika predstavlja za mednarodno prepoznavnost države.

S podporo Konceptu Krajinske politike Slovenije sta visoka predstavnika Univerze v Ljubljani pozvala k nadaljevanju razprave za oblikovanje širokega soglasja o končni obliki Krajinske politike Slovenije, ki jo je začel projekt ter oblikovanju Akcijskega načrta za zagon izvajanja. Podprla sta tudi predlog DKAS, da se Krajinska politika Slovenije formalno uveljavi v obliki resolucije, ki jo na predlog Vlade Republike Slovenije sprejme Državni zbor in predlog, da se na ravni države ustanovi delovno telo (službo), ki bo skrbela za izvajanje Krajinske politike Slovenije.

Celotno besedilo pisma podpore je dostopno v prilogi tega sporočila.

 

Naslovna fotografija: Pogled na Medvode; Avtor: Luka Vidic