Urejanje krajine

Urejanje krajine

O krajini

Krajina je območje, kot ga zaznavajo ljudje in katerega značilnosti so dosežek delovanja in medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnikov (Evropska konvencija o krajini, 2000). Krajina je torej živ organizem, ki se ves čas spreminja. S spremembami v krajini se je potrebno soočiti, ter jo primerno varovati, upravljati in načrtovati, saj krajina ni samoumevna dobrina.  Današnja krajina je sad kulturne rabe prostora in odločitve družbe in posameznikov o razvoju ter oblikovanju značilnih podob in vzorcev, ki zaznamujejo prepoznavnost naših krajev, okolja in države.

Kraški rob, foto: Luka Vidic.
Kraški rob, foto: Luka Vidic.

Krajino lahko obravnavamo z več vidikov npr.

  • Krajina kot narava.
  • Krajina kot habitat.
  • Krajina kot estetika.
  • Krajina kot proces spreminjanja.
  • Krajina kot prepoznavnost.
  • Krajina kot zgodovina.
Ruševine osnovne šole v vasi Štalcerji. Berlot Špela, 2018.
Ruševine osnovne šole v vasi Štalcerji. Berlot Špela, 2018.

Krajino torej soustvarjamo z vsakodnevnimi odločitvami na naših dvoriščih, vrtičkih, lokalnih skupnostih, pri obdelovanju  njiv in vinogradov, rekreativnimi dejavnostmi ipd. Krajino (so)oblikujemo različni deležnik, ki se v procesih (prostorskega) načrtovanja uskladimo in poiščemo primerno rešitve, ki prostora ne bo razvrednotila.

Za uspešno doseganje skupnih ciljev potrebujemo Krajinsko politiko Slovenije.

mi_urejamo _krajino