Novice

Druga tematska delavnica za pripravo izhodišč krajinske politike

V petek, 8. marca 2019, bo potekala že druga v nizu tematskih delavnic za pripravo izhodišč krajinske politike. Nadaljevanje razprave o izzivih urejanja krajine bo tokrat na Jezerskem, ki je prepoznano kot ena od izjemnih krajin Slovenije.

Na podlagi pestrosti krajinskih elementov in prepoznavnega krajinskega vzorca tega dela alpskega sveta se upravljanje izvaja skozi status kulturne krajine. Zaradi ohranjene naravne in bogate kulturne dediščine  Jezerskega, ki leži na zahodnem robu Kamniško-Savinjskih Alp le-to danes postaja prepoznano turistično območje. Lokalna skupnost si prizadeva za ohranjanje opisanih bogastev, zato so v lanskem letu vstopili tudi v shemo Gorniških vasi, kjer je trajnostni turizem in ohranjanje dediščine izhodišče za nadaljnji razvoj. Referenčni okvir krajine Jezerskega bo uporabljen kot izhodišče za razpravo o problemih in potencialih, s katerimi se različni deležniki soočajo v alpskem prostoru pri varstvu, razvoju in upravljanju krajine.

Izjemne krajine so bile prvič po enotnih merilih opredeljene v dokumentu Strategija varstva krajine v Sloveniji (Ogrin in sodelavci, 1996) in kasneje dodatno razvrščene in ovrednotene tudi v Usmeritvah za urejanje izjemnih krajin v Sloveniji (Acer Novo mesto, 1998). Danes je podatkovni bazah Ministrstva za okolje in prostor 93 izjemnih krajin.

Gostje na delavnici bodo tudi tokrat predstavljali štiri razvojne sektorje, ki se v različnih programih in službah največ ukvarjajo z urejanjem krajine. Skozi dialog z akterji se tako razvija pogled na razmere v urejanju krajine in na ukrepe za izboljšanje stanja, ki jih bodo uokvirila izhodišča za krajinsko politiko.

Dogodek je namenjen vabljenim udeležencem.

 

Avtor naslovne fotografije: Primož Šenk