Novice

Pogovorimo se o krajini - skupaj

Delavnica »Krajina je od nas vseh: Prispevajte pogled na varstvo in razvoj krajine na Primorsko-notranjskem«, ki smo jo izvedli v torek, 16. 4. v Krpanovem domu je nakazala potrebo udeležencev, da se o krajini pogovorimo – skupaj.

Z udeleženci delavnice smo  ugotovili, da so kraški pojavi, paleta zelenih barv odprtega, mozaičnega prostora, ki ga zaznamuje  burja ter obdelane kmetijske površine, slika domače krajine. Procesi, ki predstavljajo velik izziv za razvoj in varstvo krajine so predvsem povezani z ekstenzivno kmetijsko obdelavo, ki pa se srečuje z naravovarstvenimi, okoljevarstvenimi, ekonomskimi in drugimi vprašanji.

Med procesi, ki najbolj zaznamujejo krajino so udeleženci izpostavili pomanjkanje rednega, iskrenega, vključujočega ter k rešitvam usmerjenega dialoga med tistimi, ki prostor načrtujejo, razvijajo in seveda upravljajo. Zato lahko na pivškem najdemo tako dobre kot slabe prakse upravljanja s krajino. Žal slabe prakse niso sankcionirane, dobre prakse pa niso nagrajene. K nerazumevanju prispeva tudi izostanek družbenega dogovora o vrednotah in vrednotenju krajine – razumeti, zakaj na določeni lokaciji izvajamo varstvene režime, drugod pa upravljavsko-razvojne ukrepe po mnenju udeležencev pripomore k odgovornejšemu oblikovanju in rokovanju s prostorom. Pomanjkanje medresorskega sodelovanja, ki zavira učinkovito varstvo in razvoj krajinske slike na ravni države, torej odmeva tudi na lokalni ravni. Slabo sodelovanje lahko vodi v zamujene priložnosti za učinkovito črpanje sredstev ter netrajnostno ravnanje z neobnovljivim naravnim virom, krajino.

Delavnici sledi snemanje filmčka, kjer se bomo s sogovorniki dotaknili omejenih procesov, ki zaznamujejo krajino na Pivškem ter iskali rešitve za složen in aktiven odnos do sprememb v krajini.