Novice

Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija

Pričel se je izvajati projekt »Prenova Regionalne razdelitve krajinskih tipov in izjemnih krajin v Sloveniji ter njihova digitalizacija«. V projektu bo raziskovalna skupina Oddelka za krajinsko arhitekturo Biotehniške fakultete UL do leta 2024 pripravila posodobljeno strokovno podlago za krajino, potrebno za izvajanje krajinske politike skozi vključevanje krajine v resorne politike in prostorske akte na regionalni in lokalni ravni ter za presojo vplivov planov, programov in projektov na krajino.  

Vabimo k spremljanju rezultatov projekta!