Krajinska politika

Kaj je krajinska politika?

Krajinska politika je vsestransko organiziran, sprejet in uveljavljen način celovitega, povezanega in vključujočega varstva, načrtovanja in upravljanja krajine, ki zagotavlja pogoje za dolgoročno in vsestransko skladen razvoj krajine tako, da povezuje in usklajuje pričakovanja, cilje in ukrepe različnih področij in akterjev ter omogoča, da razvijamo krajino kot skupen razvojni vir in dediščino ter pomembno prvino osebne in narodove identitete.

Pripravo in izvajanje krajinske politike državam podpisnicam nalaga Evropska konvencija o krajini, s krajinsko politiko države dokazujejo, da se zavedajo potrebe po usklajevanju varstva in razvoja krajine, pomena krajine kot lastne in skupne evropske dediščine ter politične odgovornosti za uresničevanje skupnih evropskih razvojnih ciljev. Izraz krajinska politika v skladu z Evropska konvencijo o krajini pomeni “izražanje splošnih načel, strategij in smernic pristojnih organov z javnimi pooblastili, na podlagi katerih se lahko sprejemajo posebni ukrepi za varstvo, upravljanje in načrtovanje krajin”.

Vsaka država lahko glede na kulturno tradicijo, razmere in potrebe krajinsko politiko oblikuje in izvaja na sebi najprimernejši način.  V Sloveniji se že dalj časa utrjuje mnenje, da bi Krajinska politika kot enovit dokument morala postati temeljni dokument slovenske družbe in države na področju varstva, načrtovanja in upravljanja krajine ter zavezovati pri delovanju in odločanju tako slovensko politiko, državni zbor in vlado kot resorne službe, lokalne skupnosti in stroko.